کاهش چشمگیر مهاجرت به اروپا

کاهش چشمگیر مهاجرت به اروپا

اتخاذ قوانین سختگیرانه در داخل آلمان و بستن مرزها در منطقه بالکان سبب شد که شمار پناهجویان در آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یابد. به گزارش رویترز، وزارت داخله  آلمان اعلام کرد که اتخاذ قوانین سختگیرانه در داخل...