سنگین‌ترین زن جهان به دلیل کاهش وزن زیر تیغ جراحان قرار می‌گیرد

سنگین‌ترین زن جهان به دلیل کاهش وزن زیر تیغ جراحان قرار می‌گیرد

یک زن مصری که گمان می‌رود با ۵۰۰ کیلو وزن سنگین‌ترین زن جهان باشد به زودی به هند پرواز خواهد کرد تا برای کاهش وزن، جراحی شود. آیمان احمد عبدالعاطی ۳۶ ساله با یک هواپیمای چارتر به مومبای سفر خواهد کرد جایی که قرار است دکتر...