کاهش قیمت نفت در سطح بازارهای جهانی

کاهش قیمت نفت در سطح بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است و این کاهش قیمت به دنبال نگرانی از توافق کشور‌های اوپک، روسیه و تولید کنندگان دیگر در راستای محدود ساختن تولیدات نفتی بوده است. روز گذشته قیمت هر بیرل نفت خام با کاهش چهار درصدی...