طرح کاهش قمیت انترنت در افغانستان تصویب شد

طرح کاهش قمیت انترنت در افغانستان تصویب شد

مسئولان ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که در نتیجه جلسه شورای عالی اقتصادی با هدایت رئیس جمهور غنی، طرح کاهش قیمت انترنت در کشور تصویب شده است.   ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفت که طرح کاهش قیمت انترنت و دارک فایبر...