مقام‌ها از کاهش قاچاق دارو به افغانستان خبر می‌دهند

مقام‌ها از کاهش قاچاق دارو به افغانستان خبر می‌دهند

مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان گفته اند که قاچاق دارو به این کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.   فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان تایید می‌کند برخی از داروها از طریق قاچاق وارد افغانستان می‌شود، اما...