کاهش فاصله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

کاهش فاصله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

بر اساس یک نظر سنجی جدید، فاصله نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رقیب جمهوریخواه اش به نصف کاهش پیدا کرده است. پنج نظرسنجی اخیرکه از سوی شبکه خبری آمریکا درباره رقابت بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ...