کاهش ۲۰ درصدی صادرات زعفران به خارج کشور

کاهش ۲۰ درصدی صادرات زعفران به خارج کشور

مسئولان اتحادیه زعفران کاران کشور، از کاهش ۲۰ درصدی صادرات زعفران به کشورهای خارجی طی سال جاری خبر می‌دهند. بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه ملی زعفران کاران کشور به تلویزیون چکاد گفته‌اند که نبود سیستم مشخص برای صادرات...