کاهش سکته احتمالی با مسواک زدن

کاهش سکته احتمالی با مسواک زدن

محققان امریکایی براین باورند که مسواک زدن و دفع پلاگ‌های دندانی می‌تواند عفونت لثه‌ها و در نهایت احتمال ایست‌های قلبی و مغزی را کاهش دهد. این محققان متوجه شدند در دندآن‌های اشخاصی که مورد آزمایش قرار گرفته و از...