کاهش ۲۰ تا ۷۰ درصدی سرمایه گذاری در افغانستان

کاهش ۲۰ تا ۷۰ درصدی سرمایه گذاری در افغانستان

مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان از کاهش ۲۵ تا ۷۰ درصدی میزان سرمایه گذاری در چند سال اخیر ابراز نگرانی می‌کنند.   خان جان الکوزی معاون این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفته که کاهش میزان سرمایه گذاری در...