کاهش تلفات غیر نظامیان در ماه نوامبر در افغانستان

کاهش تلفات غیر نظامیان در ماه نوامبر در افغانستان

گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان با نشر گزارشی از کاهش آمار تلفات غیرنظامیان در ماه گذشته میلادی خبر داده است. این گروه در گزارش خود گفته که در این مدت، بیش از صد غیرنظامی افغان در جریان منازعات مسلحانه...