کاهش تقاضا برای پوست قره قل در بازارهای اروپایی

کاهش تقاضا برای پوست قره قل در بازارهای اروپایی

یولبرس عطایی، رییس اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان گفته که به دلیل مسدود شدن بازار پوست در اروپا، میزان صادرات پوست قره قل این ولایت به خارج از کشور در جریان ده سال اخیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته است. در این حال، شماری از...