توافق وزیران مالیه اروپا برای کاهش بدهی‌های یونان

توافق وزیران مالیه اروپا برای کاهش بدهی‌های یونان

وزیران مالیه حوزه پولی یورو برای کاهش میزان بدهی های یونان با یکدیگر به توافق رسیدند. بنابراین از رقم ۳۲۳ میلیارد یورو بدهی این کشور کاسته خواهد شد. این خبر خوبی برای یونان است. کشوری که بیشترین میزان بدهی در حوزه پولی...