نگرانی از کاهش میزان بارندگی در غور

نگرانی از کاهش میزان بارندگی در غور

ادارۀ محلی غور از کاهش بارش باران در سال جاری ابراز نگرانی کرده است. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفته است که امسال به تناسب سال گذشته درغور بارندگی کمتر شده و ادامه این روند به فرآروده‌های زراعتی این...