کانگ زینیو خواستار مذاکرات سه‌جانبه چین، افغانستان و پاکستان شد

کانگ زینیو خواستار مذاکرات سه‌جانبه چین، افغانستان و پاکستان شد

کانگ زینیو، معاون وزیر خارجۀ جمهوری خلق چین در دیداری که با رییس جمهورغنی روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری داشت پیشنهاد کرد که مذاکرات سه‌جانبه چین، افغانستان و پاکستان در خصوص دهلیزهای اقتصادی و همکاری‌‌ها و نیز خط آهن...