کار ساخت یک کانال آب زراعتی در بادغیس آغاز شد

کار ساخت یک کانال آب زراعتی در بادغیس آغاز شد

مقام‌ها در ولایت بادغیس می‌گویند که کار ساخت یک کانال آب زراعتی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ولسوالی مقُر این ولایت آغاز شده است.   «بختیار الکوزی» رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت...