ساخت یک کانال آبیاری در هرات به هزینه ۶۶ میلیون افغانی

ساخت یک کانال آبیاری در هرات به هزینه ۶۶ میلیون افغانی

  مسئولان حوزه دریایی هریرود – مرغاب گفته اند که کار بازسازی کانال آبیاری کبرزان در ولسوالی انجیل این ولایت آغاز شده است.   بر اساس خبرنامه حوزه دریای هریرود – مرغاب سنگ تهداب سربند کبرزان و کانال‌های آبیاری...