کار یک کانال آبیاری به ارزش بیش از ده میلیون افغانی در نیمروز آغاز شد

کار یک کانال آبیاری به ارزش بیش از ده میلیون افغانی در نیمروز آغاز شد

کار یک کانال آبیاری به ارزش بیش از ده میلیون افغانی از بودجه وزارت انکشاف‌دهات در ولایت نیمروز آغاز شد. در خبرنامه‌ی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز آمده است که صبح‌امروز، کار کانال روستای سیاه‌دک با حضور مقام‌های...