کانادا شکنجه شدن زندانیان افغان در قندهار را بررسی می‌کند

کانادا شکنجه شدن زندانیان افغان در قندهار را بررسی می‌کند

کمیسیون رسیدگی به شکایات پولیس نظامی کانادا می‌خواهد در مورد شکنجه زندانیان افغان در ولایت قندهار تحقیق کند. روزنامه "نشنال پست" کانادا گزارش داد کمیسیون رسیدگی به شکایات پولیس نظامی کانادا، قرار است دو بازپرس را طی...