کانادا به خاطر مهاجرین ۲ پایگاه نظامی می‌سازد

کانادا به خاطر مهاجرین ۲ پایگاه نظامی می‌سازد

وزیر مهاجرت و عودت کنندگان کانادا گفته برای اسکان مهاجرین تازه در این کشور دو پایگاه نظامی را در ابالت اوتاوا و کبک در نظر گرفته است. به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت کانادا این تصمیم را به خاطر کمبود مسکن برای مهاجرانی که...