کامران علی‌زایی : ادارۀ نورم و استندرد فاسد‌ترین نهاد دولتی هرات می‌باشد

کامران علی‌زایی : ادارۀ نورم و استندرد فاسد‌ترین نهاد دولتی هرات می‌باشد

کامران علی‌زایی : ادارۀ نورم و استندرد فاسد‌ترین نهاد دولتی هرات می‌باشد.   کامران علی‌زایی ، رییس شورای ولایتی هرات ادارۀ نورم و استندرد را فاسد‌ترین اداره‌ دولتی این ولایت خطاب می‌نماید. آقای علی‌زایی...