کامران علی‌زایی : ادارۀ نورم و استندرد فاسد‌ترین نهاد دولتی هرات می‌باشد

کامران علی‌زایی : ادارۀ نورم و استندرد فاسد‌ترین نهاد دولتی هرات می‌باشد

کامران علی‌زایی : ادارۀ نورم و استندرد فاسد‌ترین نهاد دولتی هرات می‌باشد   کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات ادارۀ نورم و استندرد را فاسد‌ترین اداره‌ دولتی این ولایت خطاب می‌نماید. پس از وارد کردن اتهامات...