کامران علیزایی: برکناری فرمانده امنیه بعد سیاسی دارد

کامران علیزایی: برکناری فرمانده امنیه بعد سیاسی دارد

اعضای شورای ولایتی ولایت هرات برکناری عبدالمجید روزی فرمانده امنیه این ولایت را یک دسیسه سیاسی می‌دانند. آنان می‌گویند کسانی که خواهان صلح و امنیت در کشور به خصوص در هرات نیستند، می‌خواهد اشخاصی را که صادقانه و ظیفه...