کافیشاپ‌ها در هرات مسدود می‌شود

کافیشاپ‌ها در هرات مسدود می‌شود

مسئولان اداره صحت عامه هرات می‌گویند که تا یک‌ماه دیگر روند مسدود سازی کافی‌شاپ‌ها آغاز می‌شود. محمد آصف کبیر، معاون اداره صحت عامه هرات می‌گوید که این روند به کمک نیروهای امنیتی آغاز خواهد شد. در این میان، برخی از...