اداره کار و امور اجتماعی هرات با کمبود کارمند دست و پنجه نرم می‌نماید

اداره کار و امور اجتماعی هرات با کمبود کارمند دست و پنجه نرم می‌نماید

اداره کار و امور اجتماعی هرات با کمبود کارمند دست و پنجه نرم می‌نماید.   عبدالقیوم افغان، رییس این اداره به تلویزیون چکاد گفته است که به تناسب شمار مراجعان در این اداره، کارمندان برای ارائه خدمات به مشکل...