بزودی بزرگترین کارخانه تولید لبنیات در کابل ساخته می‌شود

بزودی بزرگترین کارخانه تولید لبنیات در کابل ساخته می‌شود

مسئولان در وزارت زراعت افغانستان از افتتاح بزرگترین کارخانه پروسس لبنیات تا آخر سال روان در کابل خبر می‌دهند.   «اکبر رستمی» سخنگوی وزارت زراعت گفت که طرح ساخت این کارخانه با هزینه ۲۴۰ میلیون دالر از سوی این وزارت...