کارخانه‌های تولیدی در قندوز نیاز به توجه حکومت دارند

کارخانه‌های تولیدی در قندوز نیاز به توجه حکومت دارند

شماری از سرمایه‌گذاران در ولایت قندوز می‌گویند که برای بهبود فعالیت کارخانه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری آنها، حکومت باید توجه جدی نماید.   «ذبیح الله زاخیلوال» یکی از سرمایه‌گذاران ولایت قندوز گفت که روی یک...