اداره کار و امور اجتماعی هرات از تکمیل ۲۰ درصد سروی گدایان خبر می‌دهند

اداره کار و امور اجتماعی هرات از تکمیل ۲۰ درصد سروی گدایان خبر می‌دهند

اداره کار و امور اجتماعی هرات می‌گوید که کار سروی گدایان در ولایت هرات ۲۰ درصد تکمیل شده است. عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید کمیسیونی که چندی پیش غرض جمع آوری و سروی...