ریاست کار و امور اجتماعی غور: ۵۰ درصد کودکان این ولایت کار شاقه می‌کنند

ریاست کار و امور اجتماعی غور: ۵۰ درصد کودکان این ولایت کار شاقه می‌کنند

ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غور می‌گوید که حدود ۵۰ درصد کودکان این ولایت مشغول کار های شاقه اند. گل احمد عثمانی رییس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید، به دلیل فقر اقتصادی شمار کودکانی که به کار های...