شمارش معکوس برای کار عملی «میثاق شهروندی» در هرات

شمارش معکوس برای کار عملی «میثاق شهروندی» در هرات

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که هشتاد درصد کار شورا سازی پروژه میثاق شهروندی در این ولایت پیش رفته است.   محمد عالم فیضی، مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی در هرات به تلویزیون چکاد گفته است که مرحله شورا سازی پروژه میثاق...