کار مرمت کنیسه یوحا در هرات آغاز شد

کار مرمت کنیسه یوحا در هرات آغاز شد

کار مرمت و بازسازی کنیسه یوحا یگانه عبادتگاه یهودیان در هرات امروز آغاز گردید.   آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که این معبد به هزینه ۵۰۰ هزار افغانی ساخته خواهد شد. آقای رئوفیان گفت که این کار مرمت و...