کار ساخت ساختمان اداری ریاست معارف نیمروز آغاز شد

کار ساخت ساختمان اداری ریاست معارف نیمروز آغاز شد

کار ساخت ساختمان اداری ریاست معارف ولایت نیمروز روز گذشته آغاز شد.   در جریان آغاز به کار ساخت این ساختمان، محمد سمیع والی نیمروز، سردار محمد رحیمی معین برنامه سواد آموزی وزارت معارف، اعضای شورای ولایتی، پرسونل ریاست...