کار ساخت هشت ذخیره‌گاه آب در بادغیس آغاز شد

کار ساخت هشت ذخیره‌گاه آب در بادغیس آغاز شد

کارساخت هشت ذخیره‌گاه آب روز گذشته در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس آغاز شد.   بر اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس، این پروژه ازطریق برنامه ملی آّب رسانی وزارت احیا و انکشاف دهات در...