کار ساخت نیروگاه‌های فرعی برق چهار ولسوالی هرات آغاز خواهد شد

کار ساخت نیروگاه‌های فرعی برق چهار ولسوالی هرات آغاز خواهد شد

کار ساخت نیروگاه‌های فرعی برق چهار ولسوالی ولایت هرات تا دو هفته دیگر در این ولسوالی‌ها آغاز خواهد شد.   وحید احمد کامرانی سرپرست ریاست حوزه هرات برشنا می‌گوید: قرار است برای چهار ولسوالی هرات از برق بند سلما، برق...