کار خط آهن ترکمنستان و افغانستان به‌زودی آغاز می‌شود

کار خط آهن ترکمنستان و افغانستان به‌زودی آغاز می‌شود

وزیر امور خارجۀ ترکمنستان که در رأس یک هیأت عالی‌رتبه سیاسی - اقتصادی در کشور به سر می‌برد، از راه‌اندازی پروژۀ خط آهن ترکمنستان-افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. "رشید مرد اف" وزیر خارجۀ ترکمنستان، پس از دیدار با "شاکر...