کار اصلی پولیس شیندند خنثی ساختن ماین است

کار اصلی پولیس شیندند خنثی ساختن ماین است

مخالفان حکومت در این اواخر بیشتر تلاش می‌کنند تا از طریق ماین های کناره جاده‌ای به نظامیان افغان تلفات وارد کنند. عبدالاحد خان ولسوال این ولسوالی در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد با تأیید این گفته‌ها گفت که هرروز...