کار آسفالت جاده امام شش نور آغاز شد

کار آسفالت جاده امام شش نور آغاز شد

کار عملی ساخت جاده امام شش نور ولسوالی انجیل ولایت هرات آغاز شد. مقام های ریاست فواید عامه در هرات به تلویزیون چکاد گفته‌اندکه این ریاست از امروز عملاً آسفالت جاده امام شش نور ولسوالی انجیل را آغاز کردند. حبیب الله...