“دیپلمات‌های افغانستان کار آزموده و مسلکی نیستند”

“دیپلمات‌های افغانستان کار آزموده و مسلکی نیستند”

شماری از نمایندگان مجلس، نحوه گزینش سفیران و دیپلمات‌ها را در خارج از کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که شماری از این دیپلمات‌ها نمی‌توانند منافع ملی را بر آورده سازند. داوود کلکانی نماینده مجلس گفت: "سفیران و دیپلمات...