پایان کار ترمیم ۴۲ پروژه حفظ، مراقبت و کاریابی در نیمروز

پایان کار ترمیم ۴۲ پروژه حفظ، مراقبت و کاریابی در نیمروز

وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که کار ترمیم و توسعه ۴۲ پروژه حفظ و مراقبت و کاریابی برنامه همبستگی ملی به هزینه بیش از ۱۲.۶میلیون افغانی در ولایت نیمروز به پایان رسیده است. این پروژه ها در ولسوالی های کنگ ، چخانسور و...