برگزاری کارگاه آموزشی مستفیدین قرضه دهی برای زنان بازرگان

برگزاری کارگاه آموزشی مستفیدین قرضه دهی برای زنان بازرگان

مقام‌ها در کابل از برگزاری دومین کارگاه آموزشی مستفدین موسسات قرضه دهی برای خانم‌های بازرگان در کابل و ولایات خبر می‌دهند.   «سپوژمی وردک» معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان که در این کارگاه آموزشی حضور داشت گفت که...