کاروان حکومتی هرات به غوریان رسید

کاروان حکومتی هرات به غوریان رسید

پس از حملۀ تهاجمی شب گذشتۀ طالبان بر پسته‌ها و نهادهای دولتی در ولسوالی غوریان ولایت هرات امروز جنرال مجید روزی فرماندۀ امنیه با شماری از سران حکومتی هرات به این ولسوالی سفر کردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات در...