کاروان المپیک افغانستان وارد برزیل شد

کاروان المپیک افغانستان وارد برزیل شد

روز گذشته ملی‌پوشان ورزش کشور به همراه هیئت همراه، وارد شهر ریودوژنیرو، در کشور برزیل شدند. ورزشکاران افغانستان در حالی به ریو رفتند که به طور رسمی نتوانستند سهمیه المپیک ۲۰۱۶ را به دست بیاورند. کمیته بین المللی المپیک...