غیبت یک ماه کارواخال از میادین فوتبال

غیبت یک ماه کارواخال از میادین فوتبال

دنی کارواخال، مدافع راست رئال مادرید به دلیل مصدومیت از ناحیه عضلات ساق پا در تمرین دیروز این تیم، تا یک ماه دیگر قادر به همراهی تیم نخست مادریدی نخواهد بود. بر بنیاد گزارش مارکا، کارواخال دست کم، ۳ و حداکثر ۴ هفته قادر...