کارهای اداری تأسیس کنسولگری ترکیه در هرات آغاز شد

کارهای اداری تأسیس کنسولگری ترکیه در هرات آغاز شد

ترکیه در نظر دارد تا در ولایت هرات کنسولگری تاسیس نماید، این مطلب را علی سید آکین سفیر ترکیه در کشور در دیدار با محمدآصف رحیمی والی هرات بیان داشت. وی تاکید کرد که علاوه بر تاسیس کنسولگری در هرات ترکیه تلاش می کند تا خط...