۳کارمند کمیسیون انتخابات و ۲ پلیس غور از اسارت طالبان رها شدند

۳کارمند کمیسیون انتخابات و ۲ پلیس غور از اسارت طالبان رها شدند

منابع امنیتی در ولایت غور از آزادی ۳ کارمند اداره کمیسیون مستقل انتخابات و ۲ پلیس محلی این ولایت که از سوی طالبان ربوده شده بودند خبر می‌دهند.   «اقبال نظامی» سخنگوی پلیس غور گفت که لحظات پیش این افراد با پا درمیانی...