سه کارمند نظامی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای محکوم به مجازات شدند

سه کارمند نظامی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای محکوم به مجازات شدند

سه کارمند نظامی پولیس و ارتش ملی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای از سوی دادگاه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری محکوم به مجازات شدند.   در این جلسه فرمانده بلوک تولی عملیاتی فرماندهی پولیس هرات و دو تن از...