کارمند سازمان اطلاعات آلمان به ظن اسلام‌گرایی بازداشت شد

کارمند سازمان اطلاعات آلمان به ظن اسلام‌گرایی بازداشت شد

به گزارش رسانه های آلمان یک کارمند سازمان اطلاعات داخلی این کشور (بی اف وی) در پی اظهارات اسلام گرایانه و بیرون دادن اطلاعات سازمانی دستگیر شده است. یک سخنگوی بی اف وی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده گزارش روزنامه دای ولت...