کارمندان دور دوم و سومین کمیسیون انتخابات در بادغیس، از ۵ ماه به این سو معاش دریافت نکرده اند

کارمندان دور دوم و سومین کمیسیون انتخابات در بادغیس، از ۵ ماه به این سو معاش دریافت نکرده اند

پس از حدود ۵ ماه تاخیر در توزیع معاشات کارمندان مرحله ی دوم و سوم روند ثبت نام رای دهندگان در بادغیس، اکنون کمیسیون انتخابات در این ولایت از توزیع معاشات کارمندان این نهاد در آینده نزدیک خبر می دهند.   مصطفی مصدق رییس...