پایان گزینش کارمندان بخش هماهنگی کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات

پایان گزینش کارمندان بخش هماهنگی کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات

مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات می‌گویند که کار برای گزینش افراد در بست‌های هماهنگی در ولسوالی‌ها و برخی از نواحی شهر هرات که چندی پیش به اعلان رفته بود، جریان دارد.   عبدالبصیر فایق، مدیر عمومی تحلیل و...