کارمندان مراکز صحی قندوز بخاطر ربوده شدن طفل یک داکتر اعتصاب کاری کردند

کارمندان مراکز صحی قندوز بخاطر ربوده شدن طفل یک داکتر اعتصاب کاری کردند

کارمندان صحی، داکتران و دارو فروشان در ولایت قندوز در اعتراض به ربوده شدن کودک شش ساله‌ی یک داکتر اعتصاب کاری کردند.   آنان می‌گویند، این سومین‌بار است که پسران دکتران در قندوز ربوده می‌شود، اما مقام‌های امنیتی...