۲۳ درصد کارمندان دولتی فراه را  زنان تشکیل میدهند

۲۳ درصد کارمندان دولتی فراه را  زنان تشکیل میدهند

۲۳ درصد از کارمندان دولتی در ولایت فراه را زنان تشکیل می‌دهند که به گفته مسئولان اداره محلی، در سال آینده این فیصدی افزایش خواهد یافت.   ناصر مهری سخنگوی والی این ولایت می‌گوید که حضور کمرنگ زنان در اداره‌های دولتی،...